Disclaimer


PVI Gaanderen BV, noch enige aan PVI Gaanderen BV gelieerde partij, noch enige andere bij deze website
betrokken partij, noch de bij voornoemde partijen werkzame medewerkers zijn verantwoordelijk voor enige
directe of indirecte schade, veroorzaakt door het gebruik van de PVI Gaanderen BV website of de informatie
in deze website.

Ondanks de grote zorg die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie in deze website, kan PVI Gaanderen BV hierop geen garantie geven. Informatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden vervangen of verwijderd.

Alle teksten en beeld- en navigatiematerialen zijn eigendom van PVI Gaanderen BV of van aan haar gelieerde
partijen. Het gebruik van deze teksten en/of beeldmaterialen is slechts toegestaan voor persoonlijk gebruik.
Het reproduceren, verzenden, distribueren, publiceren of op andere wijze gebruiken van de teksten en/of beeldmaterialen is niet toegestaan zonder voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming door de rechthebbende.